Sponsors

De Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden, de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden en de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg, hebben de handen ineen geslagen om het monumentale Witte Kerkje aan de Hoofdstraat nr. 1 te Terheijden in stand te houden tot in lengte van jaren.

U begrijpt dat het onderhouden, restaureren en het intern aanpassen/verbeteren van een monumentaal gebouw uit 1809 veel geld kost en dat de benodigde financiële middelen niet meer alleen opgebracht kan worden door de eigenaar van het gebouw.

Er is in 2010/2011 een plan opgesteld om het Witte Kerkje meer nevenfuncties te geven, waardoor meer financiële middelen beschikbaar (gaan) komen voor onderhoud en restauratie van dit gebouw. Want alle inwoners van Terheijden zijn het er wel over eens, dat dit beeldbepalende gebouw in de dorpskern van Terheijden behouden moet blijven. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Wat doen we dan allemaal in dit kerkgebouw ?

Naast de vaste kerkdiensten van de Protestantse Gemeente op zondagmorgen, organiseren, accommoderen en/of begeleiden we:

  • Burgerlijke en kerkelijke huwelijken
  • Uitvaarten en avondwaken
  • Moderne en klassieke concerten
  • Tentoonstellingen
  • Kleine theatervoorstellingen
  • Presentaties, workshops en cursussen
  • Vergaderingen, symposia en jubilea
  • Brunch, lunch en diner voor (zakelijke) groepen m.b.v. een door de groep ingehuurde cateraar.

Om ons plan “Witte Kerkje Terheijden Breder Inzetten” te kunnen realiseren hebben wij diverse fondswervingscampagnes gestart in de loop der jaren. Gelukkig zijn er veel instanties/fondsen, die religie, kunst, cultuur en sociaal-maatschappelijke initiatieven willen bevorderen en ondersteunen.

We ontvingen/ontvangen een financiële bijdrage (vaak onder strikte voorwaarden) van overheidsinstanties (subsidies), particuliere fondsen (donaties), bedrijven (giften/sponsoring) en niet te vergeten de donaties van onze Vrienden van het Witte Kerkje.

 

VSBfonds zegt: “Kunst en cultuur zorgen voor zingeving en verbinding. We leren anders denken en we krijgen een bredere kijk op de wereld en elkaar, zodat we met meer begrip met elkaar kunnen samenleven. Daarom ondersteunt VSBfonds culturele initiatieven, waarbij verbinding tussen mensen en kunst centraal staat.

 

Het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant is gericht op: de herbestemming van kerken of het geven van een substantiële nevenfunctie aan een kerk, waarbij kansen worden geboden voor nieuwe culturele activiteiten, die de leefbaarheid van de buurt versterken en bevordering van het welbevinden van mensen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zegt: Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. We streven naar een grotere publieksparticipatie aan projecten van cultuur, natuur en wetenschap.

 

 

Het Stroomversnellingsfonds van de Rabobank Amerstreek zegt: Goede ideeën verdienen het om in een stroomversnelling te raken. Waar mensen bij elkaar komen, ontstaan nieuwe ideeën. Ideeën die van nut zijn voor de samenleving. Aan de uitvoering ontbreekt vaak maar één ding: geld !

 

Er zijn grote en kleine fondsen en dus ook grote en kleine financiële bijdragen aan ons project. Vier grote fondsen zijn genoemd in de tekst en met hun logo, maar er zijn ook donerende fondsen, die geen prijs stellen op vermelding van hun naam op deze website of in andere media.