Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden is nauw verbonden met de Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden en is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden is ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het  ANBI nummer en RSIN /fiscale nummer is: 815397483.

Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden

De doelstelling is: het inzamelen van gelden ten behoeve van het in stand houden van het kerkgebouw aan de Hoofdstraat 1 in Terheijden, ook bekend als "Het Witte Kerkje",  alsmede het waarborgen van de functie en gebruik van dit gebouw.

 

U kunt VRIEND worden voor € 50,00 per jaar. 

Aanmelden kan door een email te sturen aan info [at] wittekerkjeterheijden.nl (subject: Vriend%20worden) of te bellen met de secretaris Koen Biesiot tel. 06-16970402. Uw gift is binnen fiscale grenzen aftrekbaar. Zie www.belastingdienst.nl/giften.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

  • uitbreiden van de middelen / faciliteiten
  • uitbreiding van de exploitatie
  • gedegen onderhoud aan het Witte Kerkje te Terheijden

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • voorzitter <vacature>
  • Pim van Batenburg, penningmeester
  • Koen Biesiot, secretaris

 

Het beloningsbeleid: er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of vrijwilligers van de stichting. Er worden ook geen reiskosten vergoed. 

De ontvangsten bestaan uit giften van vrienden en donaties uit fondsen. De uitgaven bestaan nagenoeg geheel uit een financiële bijdrage aan de Stichting Exploitatie van het Witte Kerkje. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

 

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

De jaarlijkse financiële verantwoording kunt u hier bekijken.