Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden is nauw verbonden met de Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden en is een culturele ANBI instelling. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het fiscale nummer is: 815397483

Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden

De doelstelling is: het inzamelen van geld en middelen om het Witte Kerkje te Terheijden te kunnen onderhouden en zo mogelijk uitbreiden.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

  • uitbreiden van de middelen
  • uitbreiding van de exploitatie
  • gedegen onderhoud aan het Witte Kerkje te Terheijden

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Jan Buijs, voorzitter
  • Pim van Batenburg, penningmeester
  • Koen Biesiot, secretaris

Het beloningsbeleid: er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of leden van de vereniging. Er worden ook geen reiskosten vergoed. 

Over 2016 is er geld ontvangen uit giften van vrienden. De uitgaven bestaan nagenoeg geheel uit een bijdrage aan de Stichting
Exploitatie van het Witte Kerkje ter grootte van 5.000 euro, waarvan 2.500 euro wordt overgeboekt en 2.500 euro wordt kwijtgescholden op een verstrekte lening.

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

De jaarlijkse financiële verantwoording treft u aan onderaan elke pagina bij: Witte Kerkje:  Culturele ANBI-instelling.

< terug