Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden is nauw verbonden met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel:  RSIN is  823100443

Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden

De doelstelling is: het beheren van Het Witte Kerkje te Terheijden en het ter beschikking stellen van het Witte Kerkje voor activiteiten van geestelijke, culturele, sociale of maatschappelijke aard casu quo het organiseren in het Witte Kerkje van vorenbedoelde activiteiten”.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
1. uitbreiden van de activiteiten
2. gedegen en voortdurend onderhoud aan het Witte Kerkje

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Frits Vink, voorzitter
  • Pim van Batenburg, penningmeester
  • Wim Mooijekind, secretaris

Het beloningsbeleid: er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of vrijwilligers van de stichting. Er worden ook geen reiskosten vergoed.

Er zijn naast de wekelijkse kerkdiensten, concerten, huwelijken, uitvaartdiensten en andere nevenactiviteiten van sociaal culturele of maatschappelijke aard. Alles met als doel te kunnen blijven voorzien in het voortbestaan van het Witte Kerkje. 


Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

De financiële verantwoording kunt u hier bekijken.

 

< terug

 

Wat anderen zeggen
  •