Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden is nauw verbonden met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel:  RSIN is  823100443

Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden

De doelstelling is: het beheren van Het Witte Kerkje te Terheijden en het ter beschikking stellen van het Witte Kerkje voor activiteiten van geestelijke, culturele, sociale of maatschappelijke aard.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
1. uitbreiden van de activiteiten
2. gedegen en voortdurend onderhoud aan het Witte Kerkje

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Frits Vink, voorzitter
  • Pim van Batenburg, penningmeester
  • Jan Buijs, secretaris

Het beloningsbeleid: er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of leden van de vereniging. Er worden ook geen reiskosten vergoed.

Over 2016 zijn er naast de wekelijkse kerkdiensten, een zestal theeconcerten geweest en daarnaast overige concerten, huwelijken, afscheidsbijeenkomsten en overige bijeenkomsten. In 2013 is een aanvang gemaakt met concerten onder het label Puur Wit, waar singer-song writers optreden. Dit is succesvol voortgezet. Ook was er wederom de jaarlijkse rommelmarkt. Alles met als doel te kunnen blijven voorzien in het voortbestaan van het Witte Kerkje. 


Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

De financiële verantwoording 2016 vindt u hier.

< terug

 

Wat anderen zeggen
  •