ANBI info Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terhijden is nauw verbonden met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel: RSIN is  823100443. Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden

Doelstelling Stichting

Het beheren van Het Witte Kerkje te Terheijden en het ter beschikking stellen van het Witte Kerkje voor activiteiten van geestelijke, culturele, sociale of maatschappelijke aard.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

1. uitbreiden van de activiteiten
2. gedegen en voortdurend onderhoud aan het Witte Kerkje

Bestuur

Frits Vink, voorzitter
Pim van Batenburg, penningmeester
Jan Buijs, secretaris

Beloning

Er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of leden van de vereniging. Er worden ook geen reiskosten vergoed.

Activiteiten

Over 2017 zijn er naast de wekelijkse kerkdiensten, een zestal theeconcerten geweest en daarnaast overige concerten, huwelijken, afscheidsbijeenkomsten en overige bijeenkomsten. In 2013 is een aanvang gemaakt met concerten onder het label Puur Wit, waar singer-song writers optreden. Dit is succesvol voortgezet. Ook was er wederom de jaarlijkse rommelmarkt. Alles met als doel te kunnen blijven voorzien in het voortbestaan van het Witte Kerkje. 

Boekjaar en financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. De financiële verantwoording 2017 kunt u hier als pdf-bestand downloaden.

 

Wat anderen zeggen
  •