Theeconcert

Cheng Quartet :

Hui-Wen Winnie Cheng - vioolWan-Ru Cheng - viool, 

Shih-Hsien Sam Tsai - altviool 

Sheng-Chiun Rick Lin - cello

Informatie:

https://www.chengquartet.com/

Video:

https://youtu.be/_KjMhxGupbA

 

Met dank aan de NSKA (Nederlandse Strijkkwartet Academie)